1. Home page
 2. Blog

Siyanür nedir?

Siyanür nedir?
0

Siyanür Kimyasalının Yapısı ve Özellikleri

Siyanür nedir? Siyanür, kimyasal sembolü CN- olan ve bir karbon atomu ile bir azot atomundan oluşan inorganik bir bileşiktir. Siyanür, doğada nadiren serbest halde bulunur, genellikle çeşitli minerallerde veya bileşiklerde bulunur. Siyanürün en yaygın formu hidrojen siyanür (HCN) ve sodyum siyanür (NaCN)’dır.

Siyanür, bir karbon atomu ile bir azot atomundan oluşur ve -CN şeklinde gösterilir. Siyanür iyonu, karbon atomu ile azot atomu arasında güçlü bir bağ oluşturur ve genellikle toksik etkilere sahip bir bileşik olarak bilinir.

 • Toksik: Siyanür, solunum yoluyla veya deri yoluyla vücuda alındığında ciddi zehirlenmelere neden olabilir.
 • Kimyasal Reaktivite: Siyanür, birçok metal ile kompleks bileşikler oluşturabilir ve bu özelliği nedeniyle metal işleme endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.
 • Çözünürlük: Siyanür, su içinde çözünür ve çözelti oluşturabilir. Bu özelliği çeşitli kimyasal işlemlerde ve endüstriyel uygulamalarda önemli bir rol oynar.
 • Tepkime Yeteneği: Siyanür, çeşitli kimyasal reaksiyonlara girebilir ve farklı bileşikler oluşturabilir. Bu özellik, siyanürün analitik kimya ve endüstriyel süreçlerde kullanılmasını sağlar.

Siyanürün Biyolojik Etkileri ve Toksisitesi

Siyanür, kimyasal formülü CN olan bir bileşiktir. Siyanür, doğada genellikle bitkilerde, hayvanlarda ve bazı minerallerde bulunur. Endüstriyel süreçlerde, maden çıkarma işlemlerinde, tarım ilaçlarında ve diğer bazı kimyasal ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir zehirli kimyasaldır.

 

Siyanür, vücuda girdiğinde hızla emilir ve metabolize edilir. Hücrelerdeki oksijen taşıma mekanizmasını bozar ve hücresel solunumu engeller. Bu durum, vücudun temel işlevlerini etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

 

Siyanür, çok düşük miktarlarda bile ölümcül olabilen son derece toksik bir maddedir. Vücuda maruz kalma yolları arasında solunum, deri teması ve sindirim bulunur. Toksisitesi nedeniyle siyanür, dikkatli bir şekilde saklanmalı ve kullanılmalıdır.

Siyanürün Endüstrideki Kullanım Alanları

Siyanür, kimyasal sembolü CN olan, insan sağlığına ciddi riskler taşıyan bir bileşiktir. Siyanür, genellikle siyanür iyonu (CN-) formunda bulunur ve birçok endüstriyel süreçte kullanılır.

Siyanür, endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir. Başlıca kullanım alanları şunlardır:

 • Madencilik: Altın ve gümüş madenciliğinde siyanür, cevherden altın ve gümüşü ayıklamak için yaygın bir yöntemdir.
 • Kimya Endüstrisi: Bazı organik bileşiklerin sentezinde ve diğer kimyasal işlemlerde siyanür kullanılır.
 • Elektronik Endüstrisi: Elektronik bileşenlerin üretiminde siyanür bazlı kimyasallar kullanılır.
 • Fotoğrafçılık: Siyanür, eski tip fotoğraf filmlerinde kullanılan bir bileşendir.

Siyanürün endüstride kullanımı ciddi riskler içerir ve doğru önlemler alınmalıdır. Çalışanların eğitilmesi, güvenlik ekipmanlarının kullanılması ve atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi gibi önlemler alınarak siyanürün zararları en aza indirilebilir.

Siyanür İçeren Maddelerin Çevresel Etkileri

Siyanür, kimyasal formülü CN olan, karbon ve azottan oluşan bir bileşiktir. Endüstriyel faaliyetlerde, madencilik sektöründe ve tarım alanlarında kullanılan siyanür içeren maddelerin çevresel etkileri oldukça önemlidir. Bu maddelerin çevreye salınması sonucunda doğa ve canlılar üzerinde ciddi zararlar meydana gelebilir.

Çevresel Etkileri:

 • Toprak Kirliliği: Siyanür içeren maddelerin toprağa sızması sonucu verimliliği düşüren ve bitki örtüsünü olumsuz etkileyen kirlilikler oluşabilir.
 • Su Kirliliği: Siyanürün sulara karışması, su kaynaklarını ve sucul organizmaları olumsuz etkileyerek ekosistemi bozabilir.
 • Hava Kirliliği: Siyanür içeren maddelerin havaya salınması solunum yoluyla canlılar üzerinde zararlı etkilere neden olabilir.

Önlemler ve Kontroller:

 • Doğru Depolama: Siyanür içeren maddelerin doğru şekilde depolanması ve taşınması kirliliği önlemek açısından büyük önem taşır.
 • Kontrol Sistemleri: Endüstriyel tesislerde siyanür kullanımı sırasında etkili kontrol sistemlerinin kurulması çevresel riskleri azaltabilir.
 • Geridönüşüm: Siyanür içeren atıkların geri dönüşümü ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi çevre dostu uygulamaların önemini vurgular.

Siyanür Zehirlenmesi: Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Siyanür, kimyasal formülü CN olan bir bileşiktir. Hidrojen siyanür (HCN) ve siyanür iyonu (CN-) gibi çeşitli formlarda bulunabilir. Siyanür, çok zehirli bir bileşik olup hem insanlar hem de diğer canlılar için ölümcül olabilir.

 

Siyanür zehirlenmesi, vücuda siyanürün alınması sonucu ortaya çıkan ciddi bir tıbbi durumdur. Belirtiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, solunum güçlüğü, koma ve hatta ölüm bulunabilir. Tanıda kandaki siyanür seviyesinin ölçümü önemli bir rol oynar.

 

Siyanür zehirlenmesi tedavisinde hızlı müdahale hayati önem taşır. Tedavi genellikle siyanürü vücuttan uzaklaştırmayı amaçlar. Bu, tıbbi kömür, sodyum tiosülfat veya hidroksikobalamin gibi ilaçlarla yapılabilir. Oksijen tedavisi de hastanın solunumunu desteklemek için kullanılabilir.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
Share
Check Also
semantik-nedir-V9QwAk14.jpg

Your email address will not be published. Required fields are marked *