1. Home page
 2. Blog

Agile Nedir?

Agile Nedir?
0

Agile Yönetim Yaklaşımı Nedir?

Agile, yazılım geliştirme sürecinde esneklik ve sürekli iyileştirme prensiplerine dayanan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilmesini ve değişen gereksinimlere kolayca adapte olunmasını hedefler. Bu nedenle Agile, özellikle hızlı tempoda çalışan ve sürekli değişen yazılım projeleri için ideal bir çözümdür.

Agile Yönetim Yaklaşımının Temel Özellikleri:

 • İteratif ve İnkremental Gelişim: Proje süreci küçük adımlar halinde ilerler ve her adımda yeni bir işlevsellik eklenir.
 • Esneklik: Değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olunabilir.
 • Ekip İşbirliği: Yazılım geliştirme ekibi, sürekli iletişim halinde çalışarak verimliliği artırır.
 • Müşteri Odaklılık: Müşteri geri bildirimleri sürekli olarak dikkate alınarak ürün geliştirilir.
 • Sürekli İyileştirme: Geri bildirimler ve deneyimler doğrultusunda sürekli olarak iyileştirmeler yapılır.

Agile Yazılım Geliştirme Süreci

Agile yazılım geliştirme süreci, hızlı değişen iş ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve müşteri taleplerine daha etkin yanıt verebilmek amacıyla ortaya çıkmış bir yaklaşımdır. Bu süreç, esneklik, işbirliği ve sürekli gelişim üzerine odaklanarak yazılım projelerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Temel İlkeler

 • Esneklik: Agile yaklaşımı, değişen iş ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmek için esneklik sağlar. Planların ve süreçlerin kolayca adapte edilebilir olması önemlidir.
 • İşbirliği: Ekip üyeleri arasında sıkı işbirliği ve iletişim esastır. Proje paydaşları sürece dahil edilerek doğru yönlendirmeler yapılır.
 • Sürekli Gelişim: Süreçler ve ürünler sürekli olarak gözden geçirilir ve geliştirme fırsatları aranır. Geri bildirimler değerlendirilerek iyileştirmeler yapılır.

Proje Aşamaları

Aşama Açıklama
Planlama Proje hedefleri belirlenir, gerekli kaynaklar ve zaman çizelgesi oluşturulur.
Geliştirme Yazılım geliştirme süreci başlar, küçük ve iteratif adımlarla ilerlenir.
Değerlendirme Oluşturulan ürünler ve süreçler değerlendirilir, geri bildirimler alınır.
Uygulama Değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılır ve ürün kullanıma sunulur.

Scrum ve Kanban Arasındaki Farklar

Agile, yazılım geliştirme süreçlerinde esneklik ve sürekli iyileştirme üzerine odaklanan bir yaklaşımdır. Bu metodoloji, değişen gereksinimlere hızlı yanıt verebilmeyi, müşteri geri bildirimlerini ön planda tutmayı ve sürekli olarak iş değerini artırmayı hedefler. Agile, yazılım projelerinde daha etkili ve başarılı sonuçlar elde etmek için kullanılan bir düşünce biçimidir.

Scrum:

Scrum, Agile yazılım geliştirme metodolojilerinden biridir. Belirli bir süre (sprint) içinde belirlenen işleri tamamlamayı hedefler. Scrum’da, belirli roller (Product Owner, Scrum Master, Development Team) ve toplantılar (Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review, Sprint Retrospective) bulunur. Scrum, işleri küçük parçalara bölerek ve esneklik sağlayarak hızlı teslimat ve sürekli geri bildirim alma imkanı sunar.

Kanban:

Kanban ise, işleri görsel olarak izlemeye dayalı bir yönetim metodolojisidir. Scrum’dan farklı olarak, belirli süreler (sprint) yerine işlerin akışını görsel olarak takip eder. Kanban panosunda sınırlı iş miktarları (WIP Limit) belirlenir ve bu sınırlara uyulması sağlanır. Kanban, iş akışını optimize etmeyi, aşırı yüklenmeyi önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi destekler.

Agile Manifestosu ve İlkeleri

Agile, yazılım geliştirme süreçlerinde esneklik ve hız odaklı bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve ekip çalışmasını vurgular. Agile Manifestosu, yazılım geliştirme süreçlerinde önemli bir belge olarak kabul edilir ve bu manifestoda yer alan ilkeler, Agile yaklaşımının temel taşlarını oluşturur.

Agile Manifestosu, 2001 yılında 17 yazılım geliştirme uzmanı tarafından hazırlanmıştır. Manifesto, kısa ve öz bir şekilde, Agile yaklaşımının temel değerlerini ve ilkelerini açıklar. Manifestoda yer alan dört değer şunlardır:

 • Bireyler ve etkileşimler üzerine süreçler ve araçlar
 • Çalışan yazılım üzerine kapsamlı belgeler
 • Müşteri ile işbirliği üzerine sözleşme müzakeresi
 • Değişime yanıt verme üzerine takip eden planlar

Agile Manifestosu’ndaki bu değerler, yazılım geliştirme süreçlerinde esneklik, müşteri odaklılık ve sürekli iyileştirme gibi kavramların önemini vurgular.

Agile Manifestosu’nda yer alan dört değer üzerine inşa edilen 12 ilke, Agile yaklaşımının uygulanmasında rehber niteliğindedir. Bu ilkeler arasında, müşteri memnuniyeti, değişime hızlı uyum sağlama, sık aralıklarla işleyen yazılım üretme ve işbirliği gibi önemli konular yer alır.

Agile yaklaşımı, yazılım geliştirme süreçlerinde esneklik ve verimlilik sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir metodolojidir. Agile Manifestosu ve ilkeleri, bu yaklaşımın temel taşlarını oluşturur ve yazılım geliştirme ekiplerine rehberlik eder.

Agile Metodolojilerinin Avantajları ve Dezavantajları

Agile yazılım geliştirme metodolojileri, hızlı değişen ve rekabetçi bir ortamda başarılı olmak için geliştirilmiş esnek ve müşteri odaklı bir yaklaşımdır. Bu metodolojiler, çevik ve dönüşüme açık bir şekilde projelerin yönetilmesine olanak tanır.

Avantajları:

 • Hızlı teslimat: Agile metodolojiler, sık aralıklarla işlevsel yazılım parçaları üreterek hızlı teslimat sağlar.
 • Müşteri memnuniyeti: Sürekli geri bildirim alarak müşteri gereksinimlerine hızlı yanıt verilmesini sağlar.
 • Esneklik: Değişen gereksinimlere kolayca uyum sağlayabilir ve esneklik sunar.
 • Yüksek kalite: Sürekli test ve değerlendirme ile kalite kontrolü sağlanır.

Dezavantajları:

 • Belirsizlik: Sürekli değişen gereksinimler ve öncelikler belirsizlik yaratabilir.
 • Teknik borç: Hızlı teslimat odaklı olunduğunda teknik borç birikmesi riski vardır.
 • İletişim zorlukları: Ekip üyeleri arasındaki sürekli iletişim gereksinimi bazı zorluklar çıkarabilir.
 • Kapsamlı planlama gereksinimi: Sürekli değişen gereksinimlerle başa çıkmak için sürekli planlama ve ayarlama gerekebilir.

genç eskort

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
Share
Check Also
powerbank-nedir-F6js2N6c.jpg

Your email address will not be published. Required fields are marked *