1. Home page
 2. Blog

Türkiye’de yapay zeka ne durumda? 2024

Türkiye’de yapay zeka ne durumda? 2024
Türkiye'de yapay zeka ne durumda? 2024
0

Türkiye’de yapay zeka ne durumda?

Teknolojinin ışık hızında ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Bu değişimin en önemli aktörlerinden biri ise yapay zeka. Dünyanın önde gelen ülkeleri bu alandaki yatırımlarını her geçen gün artırırken, Türkiye de bu devrime ayak uydurmak için önemli adımlar atıyor.

Peki, Türkiye yapay zeka devrimine hazır mı? Bu alandaki gelişmeler ülkemize ne gibi fırsatlar sunuyor? Yapay zeka, Türkiye’nin yeni altın madeni olabilir mi? Yoksa yeni bir süper güç olma yolunda mı ilerliyoruz?

Bu makalede, Türkiye’deki yapay zekanın durumunu ve geleceğini inceleyeceğiz. Alt başlıklarda ise, yapay zeka devrimine hazır olup olmadığımızı, bu alandaki yatırımların ülkeye sağlayacağı faydaları ve Türkiye’nin yapay zeka aracılığıyla nasıl bir güç olabileceğini ele alacağız.

Türkiye’de Yapay Zeka Araştırmalarının Güncel Durumu

Teknolojinin ışık hızında ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Bu değişimin en önemli aktörlerinden biri ise yapay zeka. Dünyanın önde gelen ülkeleri bu alandaki yatırımlarını her geçen gün artırırken, Türkiye de bu devrime ayak uydurmak için önemli adımlar atıyor.

Peki, Türkiye yapay zeka devrimine hazır mı? Bu alandaki gelişmeler ülkemize ne gibi fırsatlar sunuyor? Yapay zeka, Türkiye’nin yeni altın madeni olabilir mi? Yoksa yeni bir süper güç olma yolunda mı ilerliyoruz?

Bu makalede, Türkiye’deki yapay zekanın durumunu ve geleceğini inceleyeceğiz. Alt başlıklarda ise, yapay zeka devrimine hazır olup olmadığımızı, bu alandaki yatırımların ülkeye sağlayacağı faydaları ve Türkiye’nin yapay zeka aracılığıyla nasıl bir güç olabileceğini ele alacağız.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025 yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025″’e ilişkin 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20/08/2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapay zekâ alanında ülkemizin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (UYZS) ile Türkiye, yapay zekâ (YZ) stratejisini yayımlayan ülkeler arasında yerini almıştır.

UYZS, On Birinci Kalkınma Planı ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları doğrultusunda, “Dijital Türkiye” vizyonu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Stratejinin hazırlık sürecinde katılımcı bir anlayış benimsenmiş; kamu kurumları, akademi, özel sektör kuruluşları, STK’ler, meslek örgütleri ve uluslararası organizasyonlar gibi çok sayıda paydaşın katkılarıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür.

Vizyonu “müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zekâ ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek” olan Strateji, stratejik öncelik etrafında tasarlanmıştır.

 1. YZ Uzmanlarını Yetiştirmek ve Alanda İstihdamı Artırmak
 2. Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçiliği Desteklemek
 3. Kaliteli Veriye ve Teknik Altyapıya Erişim İmkânlarını Genişletmek
 4. Sosyoekonomik Uyumu Hızlandıracak Düzenlemeleri Yapmak
 5. Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirmek
 6. Yapısal ve İşgücü Dönüşümünü Hızlandırmak

Bu stratejik öncelikler kapsamında 24 amaç ve 119 tedbir belirlenmiştir.

UYZS ile 2021-2025 yılları arasında ülkemizde yürütülen YZ alanındaki çalışmaları ortak bir zemine oturtacak tedbirler ve bu tedbirleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim mekanizması ortaya konulmaktadır.

Stratejinin uygulama süreci, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanacak olan “Yönlendirme Kurulu” tarafından koordine edilecek olup ilgili tüm paydaşların yer alacağı, YZ Ekosistemi Danışma Grubu ve teknik çalışma grupları teşkil edilecektir.

Stratejinin uygulama detaylarının ortaya konacağı eylem planları, Yönlendirme Kurulu koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacaktır.

YZ alanının hızla dönüşen yapısı, Strateji için dinamik bir uygulama sürecini gerekli kılmaktadır. Tasarlanan yönetişim mekanizmasıyla, tüm paydaşların katılımıyla ülkemiz için ortaya çıkabilecek fırsat, risk ve belirsizliklere hızlı cevap vermek mümkün olacaktır.

Hayata geçirilecek tedbirler sayesinde; YZ projelerinin etkin şekilde yürütülmesi, ülkemizin YZ ekosisteminin olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve küresel ölçekte değer üretilmesi hedeflenmektedir.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’de yapay zeka ne durumda? 2024

Türkiye, yapay zeka (YZ) araştırmalarında son yıllarda önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Özellikle üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoloji şirketleri, bu alandaki gelişmeleri hızlandırmak için çeşitli projeler yürütmektedir. Yapay zekanın, veri analizi, görüntü işleme, doğal dil işleme ve robotik gibi birçok alanda kullanılması, Türkiye’nin bu teknolojiye olan ilgisini artırmıştır.

Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri

Üniversiteler, yapay zeka araştırmalarının merkez üssü haline gelmiştir. Önde gelen üniversitelerde kurulan yapay zeka laboratuvarları ve araştırma merkezleri, uluslararası iş birlikleri ile bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bu merkezler, öğrencilere ve araştırmacılara, yapay zeka teknolojileri üzerine çalışma fırsatı sunar.

Teknoloji Şirketleri ve Start-up’lar

Türkiye’deki teknoloji şirketleri ve start-up’lar, yapay zeka tabanlı ürün ve hizmetler geliştirerek pazarın şekillenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu şirketler, finans, sağlık, eğitim ve perakende gibi çeşitli sektörlerde yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Devlet Destekleri ve Yatırımlar

Devlet, yapay zeka araştırmalarına yönelik desteklerini artırmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar, araştırma ve geliştirme projelerine finansal destek sağlamaktadır. Ayrıca, yapay zeka girişimlerine yatırım yapma konusunda özel sektörün de ilgisi artmaktadır.

Geleceğe Bakış

Yapay zeka, Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol oynaması beklenen teknolojiler arasında yer almaktadır. Devletin ve özel sektörün bu alana yaptığı yatırımlarla birlikte, Türkiye’nin yapay zeka araştırmalarında uluslararası arenada daha rekabetçi bir konuma gelmesi hedeflenmektedir.

yapay zeka 2024

Yerel Yazılım Geliştiriciler İçin Yapay Zeka Kütüphaneleri ve Araçları

Yapay Zeka Gelişimi ve Türkiye

Türkiye’de yapay zeka alanındaki gelişmeler, son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Özellikle üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoloji şirketleri, yapay zeka ve makine öğrenimi konularında önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar, yerel yazılım geliştiricilere yeni fırsatlar sunmakta ve küresel rekabette önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Yerel Yazılım Geliştiriciler İçin Önemli Yapay Zeka Kütüphaneleri ve Araçları

Yapay zeka geliştirme sürecinde, çeşitli kütüphaneler ve araçlar büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde, yerel yazılım geliştiricilerin sıkça kullandığı ve yararlandığı bazı önemli kütüphaneler ve araçlar üzerinde durulacaktır:

 • TensorFlow: Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir makine öğrenimi kütüphanesidir. Sayısal hesaplama ve büyük veri analizi için kullanılmaktadır.
 • PyTorch: Facebook’un yapay zeka araştırma grubu tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir makine öğrenimi kütüphanesidir. Dinamik hesaplama grafikleri ve hızlı prototipleme özellikleri ile öne çıkar.
 • Keras: Derin öğrenme modellerini kolayca ve hızlı bir şekilde prototipleme yapmak için kullanılan, yüksek seviyeli bir nöral ağ kütüphanesidir. TensorFlow ve Theano üzerinde çalışabilir.
 • Scikit-learn: Python programlama dili için geliştirilen, basit ve etkili bir makine öğrenimi kütüphanesidir. Sınıflandırma, regresyon, kümeleme gibi birçok makine öğrenimi algoritmasını içerir.
 • OpenCV: Görüntü işleme ve bilgisayarla görme projeleri için kullanılan açık kaynaklı bir kütüphanedir. Yapay zeka tabanlı görüntü analizi işlemleri için sıkça tercih edilir.

Bu kütüphaneler ve araçlar, yazılım geliştiricilerin yapay zeka tabanlı uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırır ve projelerinde daha etkili sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur. Türkiye’de bu teknolojilere olan ilgi ve uzmanlık düzeyi hızla artmaktadır, bu da yerel pazarda yapay zeka tabanlı çözümlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına olanak tanımaktadır.

Türkiye’nin Yapay Zeka Eğitimi ve Gelişim Programları

Türkiye’nin Yapay Zeka Eğitimi ve Gelişim Peysajı

Türkiye, yapay zeka (YK) teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alandaki uzmanlık kapasitesinin artırılması noktasında önemli adımlar atmaktadır. Ülke çapında üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen eğitim ve gelişim programları sayesinde Türkiye, yapay zeka alanında iddialı bir konuma ulaşmayı hedeflemektedir.

Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri: Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri, yapay zeka odaklı lisans ve yüksek lisans programları sunmaktadır. Bu programlar, öğrencilere YK algoritmaları, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme ve robotik gibi konularda derinlemesine bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, TÜBİTAK gibi araştırma enstitüleri, YK alanında projeleri desteklemekte ve bu teknolojinin çeşitli sektörlerdeki uygulamalarına öncülük etmektedir.

Özel Sektör ve Start-Up Ekosistemi: Türkiye’deki özel sektör ve start-up ekosistemi, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Yerel start-up’lar ve teknoloji şirketleri, sağlık, e-ticaret, finans ve imalat gibi çeşitli sektörlerde YK çözümleri sunarak, Türkiye’nin bu alandaki inovasyon kapasitesini artırmaktadır.

Devlet Destekli Girişimler: Türk hükümeti, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, Bilişim Vadisi gibi teknoloji odaklı kalkınma bölgeleri kurulmuş, YK start-up’larına ve projelerine mali destekler sağlanmıştır. Ayrıca, ulusal yapay zeka stratejisi çerçevesinde, 2023 ve ötesi için belirlenen hedefler doğrultusunda, sektörel iş birliklerini ve uluslararası ortaklıkları teşvik eden politikalar geliştirilmektedir.

Yapay Zeka Projelerinde Türk Girişimcilerin ve Şirketlerin Rolü

Türkiye, yapay zeka alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Son yıllarda bu alanda yapılan yatırımlar ve geliştirilen projeler, Türk girişimcilerin ve şirketlerin bu yeni teknoloji dalgasında önemli roller üstlendiğini göstermektedir.

Yapay Zeka Araştırmaları ve Gelişmeleri: Türkiye’de üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketler, yapay zeka üzerine araştırmalar yapmakta ve yeni teknolojiler geliştirmektedir. Bu çalışmalar, sağlık, eğitim, finans ve daha birçok sektörde yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Yapay Zeka Girişimlerinde Artış: Türk girişimciler, yapay zeka tabanlı çözümler geliştirerek yerel ve global pazarlarda rekabet edebilir duruma gelmiştir. Bu çözümler, iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi, müşteri hizmetleri, pazarlama stratejileri ve daha fazlasını kapsamaktadır.

Yatırımlar ve Destekler: Devlet ve özel sektör tarafından yapay zeka projelerine yapılan yatırımlar artmaktadır. Ayrıca, girişimcileri destekleyen kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programlar ve yatırım fonları mevcuttur.

Uluslararası İş Birlikleri: Türk şirketleri, uluslararası ortaklıklar kurarak yapay zeka alanında küresel çapta tanınmıştır. Bu iş birlikleri, bilgi alışverişi, ortak araştırma projeleri ve teknoloji transferi gibi fırsatlar sunmaktadır.

 • Yapay Zekanın Geleceği: Türkiye’de yapay zeka teknolojisinin geleceği parlak görünmektedir. Devam eden araştırmalar ve projeler, ülkenin bu alanda lider bir konuma gelmesine yardımcı olabilir.
 • Eğitim ve Yetenek Gelişimi: Yapay zeka alanında yetişmiş insan kaynağının artırılması için eğitim programları ve atölye çalışmaları önem kazanmaktadır.

Türkiye Yapay Zeka Sektöründe Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Yapay Zeka Sektörünün Türkiye’deki Durumu: Türkiye, yapay zeka alanında önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, bu alanda karşılaşılan zorluklar sektörün gelişimini yavaşlatmaktadır. Bu zorluklar arasında yetişmiş insan kaynağı eksikliği, yeterli finansmanın sağlanamaması, veri erişiminde yaşanan sorunlar ve düzenleyici çerçevenin yetersizliği sayılabilir.

Yetişmiş İnsan Kaynağı Eksikliği: Yapay zeka sektöründe, özellikle bilim insanları ve mühendisler olmak üzere, yetişmiş insan kaynağının eksikliği önemli bir sorundur. Bu durum, sektörün gelişimini önemli ölçüde sınırlamaktadır.

 • Çözüm Önerisi: Üniversitelerde yapay zeka alanında daha fazla lisans ve lisansüstü programların açılması ve bu alandaki eğitimin desteklenmesi gerekmektedir.

Finansman Sorunları: Yapay zeka start-up’ları ve projeleri için yeterli finansmanın sağlanamaması, sektörün büyümesini engelleyen bir diğer önemli sorundur.

 • Çözüm Önerisi: Devlet tarafından sağlanan teşvikler ve hibe programları ile yapay zeka projelerinin desteklenmesi, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi gerekmektedir.

Veri Erişiminde Yaşanan Sorunlar: Yapay zeka projelerinde kullanılan verilerin erişilebilirliği ve kalitesi, projelerin başarısı için kritik öneme sahiptir. Ancak Türkiye’de veri toplama ve işleme konusunda yaşanan sorunlar, yapay zeka projelerinin etkinliğini sınırlamaktadır.

 • Çözüm Önerisi: Veri toplama ve işleme süreçlerinin standartlaştırılması, kaliteli veri setlerinin oluşturulması ve bu verilere erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir.

Düzenleyici Çerçevenin Yetersizliği: Yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla ilgili düzenleyici çerçevenin yetersizliği, sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimini engellemektedir.

 • Çözüm Önerisi: Yapay zeka teknolojilerinin etik ve yasal çerçevesini belirleyecek düzenlemelerin yapılması ve bu düzenlemelerin uluslararası standartlarla uyumlu olmasının sağlanması gerekmektedir.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
Share
Check Also

Your email address will not be published. Required fields are marked *