1. Home page
 2. Blog

Redux nedir?

Redux nedir?
0

Redux Kullanımının Temel Mantığı

Redux, JavaScript uygulamalarında veri yönetimi için kullanılan bir kütüphanedir. Temelinde, uygulama durumunu tek bir depoda (store) tutarak, veri akışını yönetmeyi ve değişiklikleri tahmin edilebilir kılmayı hedefler.

Redux’un Temel İlkeleri:

 • Etekten Üst Yönetim: Uygulama durumu (state) tek bir depoda tutulur ve tüm bileşenler bu depoyu kullanır. Bu sayede veri paylaşımı ve güncellemeleri merkezi bir noktadan yönetilir.
 • Eylemler (Actions): Kullanıcı etkileşimleri veya diğer olaylar, uygulama durumunu değiştiren eylemlere dönüştürülür. Bu eylemler, durumu güncellemek için kullanılır.
 • Reducer Fonksiyonları: Durum değişikliklerini işleyen ve yeni durumu oluşturan saf fonksiyonlardır. Redux, mevcut durumu ve bir eylemi alarak yeni durumu üreten bu fonksiyonları kullanır.
 • Merkezi Depo (Store): Uygulama durumu, merkezi bir depoda tutulur. Bileşenler, depodan durumu okuyabilir ve eylemler gönderebilir. Depo, durumu güncelleyerek tüm bileşenlere bildirimde bulunur.

Redux’un temel mantığı, veri akışını tek yönlü ve tahmin edilebilir şekilde yöneterek uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu yapı, büyük ölçekli uygulamaların durum yönetimini etkili bir şekilde sağlar ve hatalı durumlarla başa çıkmayı kolaylaştırır.

Redux ile State Yönetimi Nasıl Yapılır?

Redux, JavaScript uygulamalarında kullanılan bir durum yönetim kütüphanesidir. Redux, özellikle büyük ve karmaşık uygulamalarda durum yönetimini kolaylaştırmak için kullanılır. Bu kütüphane, uygulama durumunu tek bir merkezi depoda (store) tutar ve bu durumu değiştiren işlemleri bir set kurallı şekilde yönetir.

Redux ile durum yönetimi, üç temel bileşen etrafında döner: eylemler (actions), reducers ve depo (store). Eylemler, uygulama içinde bir değişikliği tetikleyen nesnelerdir. Reducer fonksiyonları, eylemleri dinleyerek depoda bulunan mevcut durumu değiştirir. Depo, uygulama durumunu merkezi bir şekilde yöneten ve değişiklikleri uygulayan yerdir.

Redux’in temel prensibi, uygulama durumunu değiştirmenin tek bir yöntemle yapılmasıdır. Eylem nesneleri, durum değişikliklerini açık bir şekilde tanımlar ve reducer fonksiyonları tarafından işlenir. Bu sayede uygulamanın durumu güvenli bir şekilde yönetilir ve tahmin edilebilir hale gelir.

Redux ve React Uygulamaları Arasındaki Entegrasyon

Redux, JavaScript uygulamalarında durum yönetimi için kullanılan bir kütüphanedir. Temelde, uygulama durumunu tek bir depoda tutar ve bu durumu değiştirmek için tanımlı eylemleri kullanır. Bu sayede uygulamanın durumu öngörülebilir bir şekilde yönetilebilir.

Redux ve React birlikte kullanıldığında güçlü bir kombinasyon oluştururlar. React bileşenleri, Redux depo durumunu alıp kullanabilir ve bu durum değiştiğinde otomatik olarak yeniden render edilebilir. Böylece uygulama genelinde tutarlı bir durum yönetimi sağlanmış olur.

Redux ve React uygulamaları arasındaki entegrasyon, özellikle büyük ölçekli uygulamalarda verimliliği artırır ve kodun daha kolay yönetilmesini sağlar.

Redux Middleware Kavramı ve Kullanımı

Redux, JavaScript uygulamalarında durum yönetimi için kullanılan bir kütüphanedir. Redux, uygulama durumunu tek bir depoda yönetir ve durum değişikliklerini öngörülebilir bir şekilde yapılmasını sağlar.

Middleware, Redux’un işlevselliğini genişletmek için kullanılan ara yazılımlardır. Middleware’ler, aksiyonların dispatch edilmesi ile reducer’ların çalışması arasında ek işlemler gerçekleştirmek için kullanılır.

Middleware’ler, aksiyonun reducer’a ulaşmadan önce işlenebilmesi için kullanılır. Bu sayede aksiyonlar arasında farklı işlemler gerçekleştirilebilir. Örneğin, loglama, asenkron işlemler, aksiyonları değiştirme gibi işlemler middleware’ler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Redux’ta middleware kullanımı, applyMiddleware fonksiyonu ile sağlanır. applyMiddleware fonksiyonu, middleware’leri bir araya getirerek uygulamaya ekler.

Middleware’ler, genellikle bir zincir şeklinde sıralanır ve aksiyonlar bu zincir üzerinden geçer. Bu sayede her middleware, aksiyonu işleyebilir veya değiştirebilir.

Redux ile Asenkron İşlemler ve Veri Akışı

Redux, JavaScript uygulamalarında durum yönetimini kolaylaştıran bir kütüphanedir. Özellikle büyük ölçekli uygulamalarda veri akışını daha yönetilebilir hale getirir. Asenkron işlemler, veri akışı ve durum yönetimi Redux’in temel prensipleridir.

Asenkron İşlemler ve Redux:

Redux, asenkron işlemleri yönetmek için redux-thunk, redux-saga gibi middleware’lerle entegre edilebilir. Bu sayede ağ istekleri, veritabanı işlemleri gibi asenkron işlemler kolayca yönetilebilir.

Veri Akışı ve Redux:

Redux, tek bir depo (store) üzerinde veri akışını sağlar. Bu sayede uygulama genelinde tutarlı bir veri akışı sağlanır. Action’lar, reducer’lar ve store yapısı sayesinde veri akışı kontrol altına alınabilir.

Sonuç:

Redux ile asenkron işlemler ve veri akışını yönetmek, uygulamaların daha güvenilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. Bu nedenle, Redux’i iyi anlamak ve etkili bir şekilde kullanmak, yazılım geliştiriciler için önemli bir beceridir.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
Share
Check Also
soap-nedir-r9KmOG3r.jpg

Your email address will not be published. Required fields are marked *