1. Home page
 2. Blog

Icann Nedir?

Icann Nedir?
0

Icann’ın Görev ve Sorumlulukları

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), internetin düzenlenmesi, karar alma süreçlerinin yönlendirilmesi ve internetin güvenli ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamakla görevli bir kuruluştur. ICANN, internetin temel altyapısının işleyişini sağlamak için global bir çerçeve oluşturur ve internet üzerindeki alan adları, IP adresleri ve protokollerin yönetiminden sorumludur.

ICANN’ın görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Alan Adı Sistemi (DNS) Yönetimi: ICANN, alan adı sistemini yönetir ve alan adlarının dağıtımını denetler. Bu sayede internet üzerindeki benzersiz alan adları belirlenir ve erişilebilir hale getirilir.
 • IP Adresleri ve Protokollerin Yönetimi: ICANN, internet üzerinde kullanılan IP adreslerinin tahsisi ve protokollerin standartlaştırılması gibi konularda sorumluluk üstlenir. Bu sayede internet trafiği yönlendirilir ve iletişim sağlanır.
 • Küresel İnternet Politikalarının Geliştirilmesi: ICANN, küresel internet politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunur ve internetin küresel düzeyde yönetilmesini sağlar.
 • Topluluk Katılımı ve İşbirliği: ICANN, internet topluluğunun katılımını teşvik eder ve çeşitli paydaşlar arasında işbirliği ve diyalogu destekler. Bu sayede internetin geleceği ortak bir çaba ile şekillenir.

Icann’ın TLD Yönetimi

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), internetin kök alan adları, IP adresleri, protokolleri ve kök DNS yönetimi gibi kritik işlevleri yöneten bağımsız bir kuruluştur.

ICANN, Top Level Domain (TLD) yönetimi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. TLD’ler, internetin en üst seviyesindeki alan adlarını temsil eder. .com, .org, .net gibi popüler TLD’ler bunlara örnektir. ICANN, TLD’lerin tahsisini, yönetimini ve politika oluşturmayı denetler.

ICANN’ın TLD yönetimi, internetin düzenli ve güvenilir çalışmasını sağlamak amacıyla önemlidir. Bu süreç, internetin dünya genelinde tutarlılık ve uyumluluk sağlamasına yardımcı olur. Programcılar ve yazılım geliştiriciler, ICANN’ın TLD yönetiminin internet altyapısının sağlamlığını ve güvenliğini desteklediğini anlamalıdır.

Icann’ın Toplantı ve Karar Alma Süreçleri

Icann, karar alma süreçlerini şeffaf ve katılımcı bir şekilde yönetir. Toplantılarında çeşitli politika konuları ele alınır ve kararlar alınır.

Icann’ın toplantı ve karar alma süreçleri aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

 • Toplantı Hazırlığı: Toplantı öncesi gündem belirlenir ve ilgili belgeler paylaşılır.
 • Toplantı Günü: Toplantıda gündem maddeleri ele alınır, katılımcılar görüşlerini paylaşırlar.
 • Karar Süreci: Görüşmeler sonucunda kararlar alınır ve ilgili politikalar belirlenir.
 • Uygulama ve İzleme: Alınan kararların uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi sağlanır.

Bu süreçler, Icann’ın internetin yönetimindeki rolünü etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmaktadır.

Icann’ın Alan Adı Kayıt Politikaları

ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ın (Icann) alan adı kayıt politikaları, internetin düzenlenmesi ve alan adı sistemlerinin yönetilmesi amacıyla oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Icann, dünya çapında alan adı sistemi ve IP adresi atama politikalarını belirleyen, koordine eden ve denetleyen bir otoritedir.

ICANN’ın alan adı kayıt politikaları, alan adlarının kaydedilmesi, yönetilmesi ve dağıtılması süreçlerini düzenler. Bu politikalar, alan adı sahiplerinin haklarını korumayı, alan adı çatışmalarını çözmeyi ve internetin güvenli ve istikrarlı bir şekilde büyümesini desteklemeyi amaçlar.

ICANN’ın alan adı kayıt politikaları, alan adı kayıt şirketleri, kayıt yetkilileri, alan adı sahipleri ve diğer ilgili taraflar için bir rehber niteliği taşır. Bu politikalar, alan adı kayıt süreçlerinde standartları belirler ve uygulanmasını sağlar.

Icann’ın Küresel İnternet Yönetimindeki Rolü

Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), küresel internet alan adı sistemini yöneten kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Icann, internetin güvenli, istikrarlı ve adil bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla 1998 yılında kurulmuştur.

Icann’ın Küresel İnternet Yönetimindeki Rolü büyük öneme sahiptir. Icann, internet alan adı sistemini denetler ve yönetir, IP adreslerini tahsis eder, kök DNS sunucularını işletir ve internet standartlarını belirler. Bu sayede internetin dünya çapında tutarlı ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlar.

Icann’ın, internetin gelişmesine ve evrimine katkıda bulunan kararlar alması ve politikaları oluşturması da önemlidir. Aynı zamanda Icann, çeşitli ülkelerden gelen paydaşların katılımıyla küresel internet yönetimine adil ve şeffaf bir şekilde liderlik eder.

Icann, küresel internet yönetiminde kritik bir rol oynar ve internetin güvenli, istikrarlı ve açık bir şekilde yönetilmesini sağlar. Computer Programmers and Software Developers gibi bilgi teknolojileri uzmanları için Icann’ın işlevleri ve önemi oldukça önemlidir.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
Share
Check Also
konfigurasyon-nedir-IYykSAum.jpg

Your email address will not be published. Required fields are marked *