1. Home page
 2. Blog

SDN Software-Defined Networking Nedir ?

SDN Software-Defined Networking Nedir ?
0

SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) Temelleri ve İlkeleri

SDN (Yazılım Tanımlı Ağ), geleneksel ağ mimarilerinden farklı bir yaklaşım sunar. Bu yaklaşımda ağ kontrolü ve yönetimi, donanımdan ayrıştırılarak merkezi bir yazılım denetim paneline taşınır. Böylelikle ağ yönetimi ve hizmet sağlama süreçleri daha esnek, verimli ve dinamik hale gelir.

1. Merkezi Kontrol ve Yönetim: SDN’de ağ kontrolü merkezi bir yazılım kontrol panelinden sağlanır ve ağdaki donanım cihazları bu kontrol paneli aracılığıyla yönetilir.

2. Donanım ve Yazılım Ayrımı: SDN’de ağ donanımı (switchler, routerlar vb.) ağ kontrolünden ayrılarak, ağ yönetimi yazılım tabanlı bir şekilde gerçekleştirilir.

3. Programlanabilirlik ve Otomasyon: SDN, ağ kaynaklarının programlanabilir olmasını sağlayarak ağ hizmetlerinin otomatikleştirilmesini mümkün kılar.

SDN ve Geleneksel Ağ Yapıları Arasındaki Farklar

SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) geleneksel ağ yapılarından farklı bir yaklaşım sunar. SDN, ağdaki kontrol ve yönlendirme işlevlerini ayrı ayrı ele alır ve merkezi bir kontrol noktasından ağ kaynaklarını yönetir. Bu sayede ağın esnekliği ve yönetilebilirliği artar.

Geleneksel ağ yapılarında, kontrol ve yönlendirme işlevleri ağ cihazlarına dağıtılmıştır. Bu durum ağın büyüklüğü arttıkça yönetim ve yapılandırma karmaşıklığına neden olabilir. SDN ise bu karmaşıklığı azaltarak ağ yönetimini merkezi bir konumdan sağlar.

SDN’in esnek yapısı sayesinde ağ kaynakları daha verimli kullanılabilir ve ağ hizmetleri daha dinamik bir şekilde sağlanabilir. Geleneksel ağ yapılarında ise bu tür esneklik ve dinamizm daha zor olabilir.

SDN Kontrol ve Yönetim Katmanları Detaylı İnceleme

SDN (Software-Defined Networking), ağ yönetimi ve kontrolünü ayrı ayrı ele alarak ağ altyapısını daha esnek, ölçeklenebilir ve programlanabilir hale getiren bir ağ yönetim modelidir. Geleneksel ağ yapılarına kıyasla SDN, ağ cihazları arasındaki bilgi alışverişini merkezi bir kontrol düğümü üzerinden sağlar. Bu sayede ağ kaynaklarının dinamik olarak yönetilmesi, trafik yönlendirmelerinin programlanabilir olması ve ağın genel performansının artırılması mümkün olur.

SDN’nin kontrol katmanı, ağ yönetimindeki karar alma sürecini merkezi bir konumdan yapılmasını sağlar. Bu katmanda yer alan SDN denetleyicisi, ağ cihazları ile iletişim kurarak ağ politikalarını belirler ve yönetir. Denetleyici, ağdaki durumu izler, trafik yönlendirmelerini gerçek zamanlı olarak ayarlar ve ağ kaynaklarını etkin bir şekilde yönetir. Bu sayede ağın daha esnek ve verimli bir şekilde çalışması sağlanır.

SDN’nin yönetim katmanı, ağ kaynaklarının yönetilmesi ve ağ hizmetlerinin sağlanmasından sorumludur. Bu katmanda ağ kaynaklarına ilişkin veriler toplanır, ağ topolojisi oluşturulur ve ağ politikaları yönetilir. Yönetim katmanı, ağın genel performansını izler, hata ve güvenlik tehditlerini tespit eder ve ağın güvenliğini sağlar. Ayrıca, ağ hizmetlerinin optimize edilmesi ve ağ kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması da bu katmanın görevleri arasındadır.

SDN Uygulama ve Yapılandırma Süreçleri

SDN, ağ yönetimi ve kontrolünü geleneksel yöntemlerden farklı bir şekilde ele alan bir ağ mimarisidir. Bu yaklaşım, ağdaki kontrol düzlemini ayrıştırarak, merkezi bir kontrol noktası üzerinden ağ kaynaklarının yönetilmesini sağlar.

SDN uygulama ve yapılandırma süreçleri, genellikle yazılım geliştirme ve ağ konfigürasyonu becerilerini bir araya getiren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçler aşağıdaki adımlardan oluşabilir:

 • 1. Gereksinim Analizi: Uygulamanın veya ağ yapısının gereksinimleri belirlenir ve analiz edilir.
 • 2. SDN Uygulama Geliştirme: Belirlenen gereksinimlere uygun bir SDN uygulaması geliştirilir.
 • 3. Kontrol ve Yönetim Yapılandırması: SDN denetleyicisi ve ağ bileşenleri yapılandırılır ve yönetilir.
 • 4. Güvenlik ve İzleme Ayarları: SDN ağının güvenliği için gerekli ayarlar yapılır ve izleme sistemleri entegre edilir.
 • 5. Test ve Doğrulama: Uygulama ve yapılandırma süreçleri test edilir ve doğrulanır.

SDN’yi Kullanan Yenilikçi Ağ Çözümleri ve Uygulamaları

SDN (Software-Defined Networking), ağ yönetiminde devrim yaratan bir yaklaşımdır. Geleneksel ağ yapısından farklı olarak, ağdaki kontrol ve yönlendirme işlevleri merkezi bir yazılım denetim noktasına taşınır. Bu sayede ağ kaynakları daha esnek ve programlanabilir hale gelir.

SDN’nin temel bileşenleri şunlardır:

 • Kontrol Düzlemi: Ağdaki yönlendirme kararlarını alan merkezi kontrolör yazılımıdır.
 • Veri Düzlemi: Paket iletimini gerçekleştiren ağ cihazlarıdır.
 • Uygulama Düzlemi: Ağ hizmetleri ve uygulamaları için programlanabilir arabirimler sunar.

SDN, ağ yönetimini kolaylaştırır, trafik yönetimini optimize eder ve hizmet kalitesini artırır. Bu sayede ağ kaynakları daha verimli kullanılabilir hale gelir.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
Share

Your email address will not be published. Required fields are marked *