e
sv

Mobbing Nedir?

mobbing nedir sO7OYgRy
avatar

024n

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Okuma Süresi: 2 dakika

Mobbing Nedir ve İş Ortamında Etkileri Nelerdir?

Mobbing, iş yerinde sürekli olarak bir çalışanın ya da çalışanların maruz kaldığı psikolojik taciz ve zorbalık anlamına gelmektedir. Bu durum, kişinin iş performansını ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Mobbing, genellikle hiyerarşik bir yapı içinde daha güçlü konumda olan kişiler tarafından zayıf ya da savunmasız konumda bulunan çalışanlara karşı uygulanır.

Mobbing, iş ortamında ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu durum, çalışanın motivasyonunu düşürebilir, stres seviyesini artırabilir ve iş verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına yol açabilir. Mobbing’e maruz kalan çalışanlar genellikle işten ayrılma, depresyon, anksiyete gibi sorunlarla karşılaşabilirler.

Bilgisayar programcıları ve yazılım geliştiricileri, yoğun ve stresli bir iş ortamında çalışırlar. Mobbing, bu tür profesyoneller için ekstra bir risk oluşturabilir. Bu nedenle, iş ortamında mobbingin tanınması ve önlenmesi önemlidir. Sağlıklı bir iş ortamı, yaratıcılığı ve verimliliği artırabilir.

Mobbing Türleri ve Belirtileri Nelerdir?

Mobbing, iş hayatında karşılaşılan psikolojik taciz ve zorbalık durumlarını ifade eder. Computer Programmers ve Software Developers gibi teknoloji sektöründe çalışan profesyoneller de maalesef mobbing ile karşılaşabilirler. Mobbingin farklı türleri ve belirtileri şunlardır:

 • 1. Duygusal Taciz: İş arkadaşları veya yöneticiler tarafından sürekli eleştirilme, küçük düşürme, tehdit ve aşağılama gibi davranışlar sergilenmesi.
 • 2. Sosyal İzolasyon: Grup içinde dışlanma, dikkate alınmama, bilgi ve iletişimden mahrum bırakılma durumu.
 • 3. Manipülasyon: Kişinin karar alma süreçlerine müdahale edilmesi, yanıltıcı bilgiler verilmesi ve kontrol altında tutulmaya çalışılması.
 • 4. Fiziksel Taciz: Nadir görülen ancak karşılaşılabilecek olan fiziksel temas veya tehditler.

Belirtiler arasında ise; sürekli stres, endişe, motivasyon kaybı, fiziksel rahatsızlıklar, uyku problemleri gibi durumlar yer almaktadır.

Mobbing’i Önlemek için Alınabilecek Tedbirler Nelerdir?

Mobbing, iş yeri ortamında bir çalışanın diğer çalışanlar ya da yöneticiler tarafından sistematik olarak psikolojik ya da duygusal tacize maruz bırakılması durumudur. Bu durum, mağdurun iş performansını, motivasyonunu ve genel çalışma ortamını olumsuz etkileyebilir.

1. İşyerinde açık ve adil bir iletişim ortamı oluşturmak önemlidir. Çalışanlar arasında saygı ve anlayışın sağlanması gerekmektedir.

2. Mobbing durumlarını tanımlamak ve belirlemek için eğitimler düzenlenmeli ve farkındalık oluşturulmalıdır.

3. İşyerinde düzenli geri bildirim süreçleri uygulanmalı ve çalışanların görüşlerine değer verilmelidir.

4. Mobbing’e karşı sıfır tolerans politikası benimsenmeli ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

5. Çalışanların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına önem verilmeli; destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Mobbing Mağdurlarına Destek Sağlamak İçin Uygulanabilecek Stratejiler Nelerdir?

Mobbing, işyerindeki sürekli, sistematik ve kötü niyetli davranışlarla bir çalışanın hedef alınması ve zor duruma düşürülmesidir. Bu durum, mağduru fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir.

Mobbing mağdurlarına destek sağlamak için aşağıdaki stratejiler uygulanabilir:

 • İletişim Kanallarını Açık Tutma: Mağdurların sorunlarını paylaşabileceği güvenilir iletişim kanalları oluşturulmalıdır.
 • Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Çalışanlara mobbingin ne olduğu, nasıl önüne geçilebileceği konusunda eğitimler düzenlenmelidir.
 • Destek Hattı Oluşturma: Mobbing mağdurlarına destek olacak bir destek hattı veya birim oluşturulmalıdır.
 • İç Politikaların Güçlendirilmesi: İşyerinde mobbingi önlemeye yönelik net politikalar belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
 • Mağdur İle Birebir İlgilenme: Mağdurla birebir görüşmeler yapılarak sorunları dinlenmeli ve çözüm yolları aranmalıdır.

Mobbingin Hukuki Boyutu ve Çözüm Yolları Nelerdir?

Mobbing, çalışanın sürekli olarak maruz kaldığı psikolojik taciz ve zorbalık olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, işyerindeki huzuru ve verimliliği olumsuz etkileyebilir.

Hukuki Boyutu: Mobbing, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak kabul edilmekte olup, mağdurun yasal hakları bulunmaktadır. Mağdur, hukuki süreç başlatabilir ve tazminat talep edebilir.

Çözüm Yolları:

 • İşverenin konuyla ilgili politikaları ve prosedürleri belirlemesi ve uygulaması
 • Çalışanların eğitilmesi ve farkındalık oluşturulması
 • İşyerindeki iletişimin güçlendirilmesi ve açık tutulması
 • Profesyonel destek alınması ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanılması
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki içerik:

Big Data Nedir?

Makale göwnderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478