e
sv

Kanban Nedir?

kanban nedir VAItwSXm
avatar

024n

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Okuma Süresi: 3 dakika

Kanban Yönteminin Tarihçesi ve Kökenleri

Kanban yöntemi, Toyota Üretim Sistemi’nden (TÜS) kaynaklanan bir üretim ve süreç yönetim tekniğidir. Bu yöntem, 1940’lı yıllarda Japonya’da Toyota tarafından geliştirilmiştir. ‘Kanban’ kelimesi, Japonca’da ‘görsel kart’ anlamına gelir ve üretimde malzeme akışını kolaylaştırmak için kullanılır.

Toyota, üretim sürecindeki aksaklıkları gidermek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla ‘Just-in-Time’ (Tam Zamanında) ve ‘Kaizen’ (Sürekli İyileştirme) prensiplerini benimsemiştir. Kanban yöntemi de bu prensipler doğrultusunda geliştirilmiştir.

Kanban, üretim sürecinde malzeme akışını düzenlemek ve işleri görsel olarak takip etmek için kullanılan bir sistemdir. Tahtalar üzerinde yer alan kartlar, işlerin durumunu ve akışını gösterir. Bu sayede, üretim sürecindeki aksaklıklar hızlı bir şekilde tespit edilir ve düzeltilir.

Kanban yöntemi, günümüzde yazılım geliştirme ve proje yönetimi gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Yazılım geliştiriciler ve bilgisayar programcıları, Kanban’ı iş akışlarını optimize etmek ve süreçleri verimli bir şekilde yönetmek için benimsemektedirler.

Kanban Tahtası ve Kartlarının Kullanımı

Kanban, bir görselleştirme ve iş akışı yönetim tekniği olarak başta üretim olmak üzere birçok alanda kullanılan bir metodolojidir. Kanban tahtası ve kartları, bu yöntemin temel unsurlarını oluşturur ve iş süreçlerinin optimize edilmesine yardımcı olur.

Kanban Tahtası: Kanban tahtası, iş akışını görsel olarak temsil eden ve üzerinde kartların hareket ettirildiği bir paneldir. Genellikle sütunlar halinde düzenlenen tahtalar, işin farklı aşamalarını temsil eder. Bu aşamalar, örneğin ‘beklemede’, ‘devam ediyor’, ‘tamamlandı’ gibi olabilir. Her kart, bir görevi veya iş parçasını temsil eder ve sütunlar arasında hareket ettirilerek işin durumu takip edilir.

Kartlar: Kanban kartları, iş öğelerini temsil eden ve tahtada hareket ettirilen işaretleyicilerdir. Her kart üzerinde işin detayları, öncelik durumu, sorumluları gibi bilgiler bulunabilir. Kartlar genellikle renkler veya simgelerle işin tipini veya önceliğini gösterir. Kartlar tahtadaki sütunlar arasında ilerlerken işin akışı takip edilir ve süreç optimize edilir.

Kanban tahtası ve kartları, yazılım geliştirme süreçlerinde de yaygın olarak kullanılan araçlardır. Yazılım geliştiriciler ve bilgisayar programcıları, Kanban metodolojisini benimseyerek iş akışlarını daha verimli ve şeffaf bir şekilde yönetebilirler. Bu sayede ekip üyeleri arasında iletişim güçlenir, işin durumu her zaman görülebilir ve süreçlerin iyileştirilmesi sağlanır.

Kanban Sisteminden Verimlilik Sağlama Stratejileri

Kanban, üretim süreçlerini optimize etmek ve iş akışını yönetmek amacıyla kullanılan bir görsel yönetim sistemidir. Bu sistem, Toyota’nın üretim süreçlerindeki başarısından esinlenerek geliştirilmiştir. Kanban, Japonca’da ‘görsel kart’ anlamına gelir ve süreçteki tüm adımların görsel olarak temsil edilmesine dayanır.

Kanban Sistemi Nasıl Çalışır?

Kanban sistemi, iş öğelerini (tasks) bir tahta üzerinde kartlar şeklinde temsil eder. Her kart, bir iş öğesini veya görevi simgeler. Tahtada bulunan sütunlar ise iş öğelerinin bulunduğu aşamaları temsil eder. İş öğeleri, sütunlar arasında hareket ederek iş akışını gösterir.

Verimlilik Sağlama Stratejileri

 • Açık ve Net İletişim: Kanban tahtası üzerindeki kartlar, iş öğelerinin durumunu net bir şekilde gösterir. Takım üyeleri arasında açık iletişim sağlanır ve iş süreçleri şeffaf hale gelir.
 • Sınırlı İş Miktarı: Her sütunda belirlenen iş öğesi limitleri, iş akışını dengeler ve aşırı yüklenmeyi önler. Sınırlı iş miktarı, takım üyelerinin odaklanmasını ve daha verimli çalışmasını sağlar.
 • Önceliklendirme: Öncelikli iş öğeleri belirlenerek tahtada öne çıkarılır. Takım üyeleri, hangi iş öğelerine odaklanmaları gerektiğini net bir şekilde görebilir.
 • Sürekli İyileştirme: Kanban prensiplerine uygun olarak sürekli iyileştirme yapılır. Takım, süreçlerini analiz eder ve verimliliği artırmak için gerekli adımları atar.

Kanban Kuralları ve Uygulanması

Kanban, Toyota üretim sistemi kökenli bir görsel yönetim metodu olup, sürekli iyileştirme ve akışı optimize etmeye odaklanır. Kanban, belirli kurallar ve uygulamalarla etkili bir şekilde kullanılabilir.

1. İş İlanı: İşler açıkça tanımlanmalı ve iş kartları üzerinde görsel olarak temsil edilmelidir.

2. Sınırlı İş Miktarı: Her sütunda sınırlı sayıda iş kartı bulunmalıdır. Böylece aşırı yüklenme önlenir.

3. Akış: İş kartları, sürekli olarak hareket etmeli ve akışı sağlanmalıdır.

4. İş Kartları: İş kartları, işin durumu ve gereksinimleri hakkında net bilgiler içermelidir.

1. Board Oluşturma: Kanban panosu oluşturulmalı ve sütunlar belirlenmelidir.

2. İş Tanımlama: Her iş kartı, işin adını, açıklamasını, önceliğini ve tahmini süresini içermelidir.

3. Sınırları Belirleme: Her sütun için iş kartı sınırları belirlenmeli ve sıkı bir şekilde uygulanmalıdır.

4. İş Akışı İzleme: İş kartları düzenli olarak güncellenmeli ve akışı izlenmelidir.

5. Sürekli İyileştirme: Kanban uygulaması sırasında sürekli olarak iyileştirmeler yapılmalı ve verimlilik artırılmalıdır.

Kanban Yaklaşımının Agile Geliştirme Süreçlerindeki Yeri

Kanban, üretim süreçlerini düzenlemek ve görselleştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Toyota üretim sistemi kökenli olan Kanban, iş akışını optimize ederek verimliliği arttırmayı hedefler. Bu yaklaşım, iş öğelerinin tahtalar üzerinde sınıflandırılması ve görsel olarak takip edilmesi esasına dayanır.

Kanban, Agile yazılım geliştirme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Esnek yapısı sayesinde ekiplerin iş öğelerini daha iyi yönetmelerine ve süreçleri optimize etmelerine olanak tanır. Kanban, ekiplerin iş yükünü dengelemelerine ve iş akışını sürekli iyileştirmelerine yardımcı olur.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki içerik:

Transistör Nedir?

Makale göwnderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478