e
sv

HTTP server durum / hata kodları ve anlamları

http server durum hata kodlari ve anlamlari ODBSlOZE
avatar

024n

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Okuma Süresi: 3 dakika

HTTP Durum Kodlarının Arkasındaki Gizemler

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), web üzerinde bilgi alışverişinin temelini oluşturan bir protokoldür. Bu protokol, web tarayıcıları ile sunucular arasındaki iletişimde kullanılır. HTTP durum kodları ise bu iletişim sırasında sunucunun tarayıcıya gönderdiği yanıtların kodlanmış halleridir. Her bir durum kodu, sunucunun isteğe verdiği yanıtın türünü belirtir.

 • 1xx (Bilgilendirici Yanıtlar): İşlemin devam ettiğini belirten geçici yanıtlar.
 • 2xx (Başarı): İsteğin başarıyla alındığını ve işlendiğini belirten yanıtlar.
 • 3xx (Yönlendirme): İstek için başka bir eylemin gerekli olduğunu belirten yanıtlar.
 • 4xx (İstemci Hatası): İsteğin hatalı olduğunu veya işlenemediğini belirten yanıtlar.
 • 5xx (Sunucu Hatası): Sunucunun isteği yerine getiremediğini belirten yanıtlar.
Kod Açıklama
200 OK – İstek başarılı bir şekilde işlendi.
301 Moved Permanently – Kaynak kalıcı olarak başka bir URL’ye taşındı.
404 Not Found – İstenen kaynak sunucuda bulunamadı.
500 Internal Server Error – Sunucuda beklenmeyen bir hata oluştu.

HTTP durum kodları, web geliştirme sürecinde karşılaşılan sorunların teşhisi ve çözümünde kritik bir role sahiptir. Anlamlarını bilmek, daha etkili web uygulamaları geliştirmek için önemlidir.

404’ten Fazlası: Web Hatalarını Anlamak

HTTP durum kodları, bir web sunucusunun istemciye (genellikle bir web tarayıcısı) gönderdiği yanıtların bir parçasıdır. Bu kodlar, isteğin başarılı olup olmadığını, eğer başarısızsa neden olduğunu ifade eder. HTTP durum kodları 5 ana kategoriye ayrılır:

 • 1xx (Bilgilendirici): İsteğin alındığını ve işlemin devam ettiğini belirten kodlar.
 • 2xx (Başarılı): İsteğin başarıyla alındığını, anlaşıldığını ve kabul edildiğini belirten kodlar.
 • 3xx (Yönlendirme): İstenen kaynağın başka bir yerde olduğunu ve tarayıcının oraya yönlendirilmesi gerektiğini belirten kodlar.
 • 4xx (İstemci Hatası): İsteğin hatalı olduğunu veya işlenemediğini belirten kodlar.
 • 5xx (Sunucu Hatası): Sunucunun geçici veya kalıcı olarak isteği yerine getiremeyeceğini belirten kodlar.
Kod Açıklama
404 Not Found – İstenen kaynak bulunamadı.
401 Unauthorized – Yetkilendirme gerekiyor.
403 Forbidden – Erişim yasaklandı.
500 Internal Server Error – Sunucu iç hata.
503 Service Unavailable – Servis geçici olarak kullanılamıyor.

Her bir HTTP durum kodunun ardında bir hikaye yatar. Örneğin, bir 404 hatası genellikle yanlış bir URL girilmesi veya istenilen kaynağın artık mevcut olmaması sonucu ortaya çıkar. Diğer taraftan, 503 hatası sunucunun aşırı yüklenmesi veya bakım nedeniyle geçici olarak hizmet dışı olmasından kaynaklanabilir.

Başarısız İsteklerin Şifresini Çözmek: HTTP Hata Kodları

Web geliştirme ve ağ teknolojileri dünyasında, HTTP hata kodları sunucu ile istemci arasındaki iletişimde karşılaşılan sorunları tanımlar. Bu kodlar, teknoloji ve yenilik meraklıları için başarısız isteklerin nedenlerini anlamada kritik öneme sahiptir. HTTP hata kodları; 1xx (Bilgilendirme), 2xx (Başarılı), 3xx (Yönlendirme), 4xx (İstemci Hatası) ve 5xx (Sunucu Hatası) olmak üzere beş ana kategoride sınıflandırılır.

4xx İstemci Hataları: İstemcinin hatalı bir istekte bulunduğunu gösterir. Sık karşılaşılanlar:

 • 400 Bad Request: İstek hatalı veya yanlış biçimlendirilmiş.
 • 401 Unauthorized: Yetkilendirme gereklidir ve başarısız olmuştur veya verilmemiştir.
 • 403 Forbidden: Sunucu isteği anladı, ancak erişim reddedildi.
 • 404 Not Found: Sunucu, istenen kaynağı bulamadı.
 • 408 Request Timeout: İstemci isteği zaman aşımına uğradı.

5xx Sunucu Hataları: Sunucunun bir isteği yerine getiremeyeceğini gösterir. Sık karşılaşılanlar:

 • 500 Internal Server Error: Sunucuda beklenmeyen bir hata oluştu.
 • 502 Bad Gateway: Sunucu, bir ağ geçidi veya proxy olarak çalışırken, bir üst sunucudan geçersiz bir yanıt aldı.
 • 503 Service Unavailable: Sunucu geçici olarak hizmet dışı veya aşırı yük altında.
 • 504 Gateway Timeout: Sunucu, bir ağ geçidi veya proxy olarak çalışırken zaman aşımına uğradı.

Bu hata kodlarını anlamak, hataların nedenlerini belirlemede ve çözüm yolları geliştirmede önemlidir. Teknoloji ve yenilik meraklıları için, bu bilgiler web geliştirme süreçlerini optimize etme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme fırsatı sunar.

HTTP 500 Serisi: Sunucu Hatalarının Derinliklerine Dalış

HTTP 500 serisi hata kodları, sunucu tarafında meydana gelen sorunları ifade eder. Bu kodlar, genellikle sunucunun istemci tarafından yapılan bir isteği yerine getirememesi durumunda karşımıza çıkar. Teknoloji ve inovasyon meraklıları için, bu hataların anlamlarını ve çözüm yollarını anlamak önemlidir.

HTTP 500 Internal Server Error, sunucu tarafında genel bir hata meydana geldiğinde karşılaşılan durumu ifade eder. Bu hata, sunucunun isteği işleyememesi ve spesifik bir hata mesajı verememesi anlamına gelir.

HTTP 501 Not Implemented, sunucunun istemci tarafından istenen işlemi desteklemediği veya gerçekleştiremediği durumları ifade eder. Bu, genellikle istemcinin kullandığı HTTP metodunun sunucu tarafından desteklenmemesiyle alakalıdır.

HTTP 502 Bad Gateway, bir aracı sunucunun (gateway veya proxy) ana sunucudan geçersiz bir yanıt aldığında ortaya çıkar. Bu, genellikle ağ hataları veya ana sunucunun çökmesi gibi durumlardan kaynaklanır.

HTTP 503 Service Unavailable, sunucunun geçici olarak istekleri işleyemeyecek durumda olduğunu belirtir. Bu durum, genellikle bakım çalışmaları veya aşırı yüklenme gibi sebeplerle meydana gelir.

HTTP 504 Gateway Timeout, bir aracı sunucunun (gateway veya proxy) ana sunucudan zamanında bir yanıt alamadığında karşılaşılan durumu ifade eder. Bu, genellikle ağ sorunlarından kaynaklanır.

HTTP 505 HTTP Version Not Supported, istemcinin kullandığı HTTP sürümünün sunucu tarafından desteklenmediğini belirten bir hata kodudur.

Web Geliştiricileri İçin Hayat Kurtaran Bilgiler: HTTP Durum Kodları

HTTP Durum Kodları, bir web sunucusunun gelen isteklere nasıl yanıt verdiğini tanımlayan standart bir dizi koddur. Bu kodlar, bir HTTP yanıtının ilk satırında yer alır ve genellikle bir sayı (durum kodu) ve bir açıklama metninden oluşur. Durum kodları, web geliştiricilerine ve son kullanıcılara isteğin başarılı olup olmadığını, eğer başarısızsa nedenini anlama konusunda yardımcı olur.

 • 1xx (Bilgilendirici): İstek alındı ve işleniyor.
 • 2xx (Başarılı): İstek başarıyla alındı, anlaşıldı ve kabul edildi.
 • 3xx (Yönlendirme): İsteği tamamlamak için ek işlemler gerekiyor.
 • 4xx (İstemci Hatası): İstek hatalı yapıldı ya da işlenemedi.
 • 5xx (Sunucu Hatası): Sunucu isteği yerine getiremeyecek durumda.
Durum Kodu Açıklama
200 OK Başarılı istek.
301 Moved Permanently Kalıcı olarak taşındı. Kaynak yeni bir URL’ye taşındı.
400 Bad Request Hatalı istek. İstek yapılandırması yanlış.
401 Unauthorized Yetkilendirme gerekli.
403 Forbidden Erişim yasaklandı.
404 Not Found Kaynak bulunamadı.
500 Internal Server Error Sunucu iç hatası.
502 Bad Gateway Kötü ağ geçidi. Sunucu, bir ağ geçidi veya proxy olarak çalışırken, yanıt alamadı.
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki içerik:

Sensör Nedir?

Makale göwnderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478